Reinier van Arkelgroep

Reinier van Arkelgroep in Vught is de oudste psychiatrische instelling in Nederland die specialistische geestelijke gezondheidszorg biedt aan mensen met ernstige psychische aandoeningen en hun naasten.

Voor deze psychiatrische instelling voeren wij namens ASSA ABLOY preventieve onderhoudswerkzaamheden uit aan Veralock sloten, effeff sloten, vrijloopdeurdrangers en KEK-cilinders. Na afloop van het onderhoud stellen wij een gedetailleerde rapportage met daarin uitgevoerde werkzaamheden en de bevindingen. Daarnaast verhelpen wij binnenkomende storingen van Reinier van Arkel ter plaatse en zorgen ervoor dat het sluitwerk naar behoren functioneert. Tot slot hebben wij verschillende keren defecte Veralocks gerepareerd waarbij de grendels nauwkeurig onderzocht zijn en defecte onderdelen vakkundig vervangen zijn.